MENU S8

MENU SUSHI

Prix :12,50

Soupe,salade
8 Sushi
(4 Saumon,4 Thon)