MENU S8

MENU SUSHI

Prix :13.80

Soupe,salade
8 Sushi
(4 Saumon,4 Thon)